WARSZTATY ŻEGLARSKIE NA MORZU

WARSZTATY ŻEGLARSKIE NA MORZU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych organizuje ,,Warsztaty Żeglarskie na Morzu dla Osób z Niepełnosprawnością” w Chorwacji

Terminy:

17 – 30 wrzesień 2016 r.

01 – 14 październik 2016 r.

Warsztaty przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających patent żeglarza jachtowego, oraz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które po zdobyciu stażu na morzu przystąpią do egzaminów na wyższe uprawnienia.

Podczas warsztatów będą prowadzone następujące formy wsparcia :

  1. Nauka żeglarstwa morskiego – zajęcia praktyczne.
  2. Nauka żeglarstwa morskiego – zajęcia teoretyczne.
  3. Konsultacje.

ZGŁOSZENIA: : wyłącznie na druku organizatora przyjmowane będą do dnia 30.06.2016 r. na adres: Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych, 82-500 Kwidzyn, ul. Gimnazjalna 8/1; lub internetowo: wieslawn@op.pl.

Do ANKIETY ZGŁOSZENIA należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Ksero orzeczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez PCPR lub ZUS

2. Ksero patentu żeglarskiego

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.

Po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na warsztaty należy wpłacić kaucję w wysokości 500 zł na konto Pomorskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych 36 8300 0009 0011 8096 2000 0010 Powiślański Bank Spółdzielczy (kaucja będzie wypłacona po zakończeniu warsztatów).

Ilość miejsc ograniczona.

Bookmark the permalink.

Comments are closed