WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

POMORSKIE STOWARZYSZENIE

ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W DNIU 28.04.2018 R SOBOTA KWIDZYŃSKIE CENTRUM SENIORA

11- GO LISTOPADA 13 W KWIDZYNIE GODZINA 11:00 DRUGI TERMIN

GODZINA 11:30 ODBĘDZIE SIĘ

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

POMORSKIEGO STOWARZYSZENIA ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego PSŻN

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Powołanie Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
 3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum wymaganego do podejmowania uchwał
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Powołanie Komisji
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
 9. Wybory
 10. Wolne wnioski

 11. Zamknięcie Walnego Zebrania

Bookmark the permalink.

Comments are closed