baner IVZMMPN

Mistrzostwa odbędą się w MCŻiTW Giżycko, w terminie od 14 sierpnia do 18 sierpnia.