foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Kto walczy, może przegrać... Kto nie walczy, już przegrał..." Bertold Brecht

Polecane organizacje

Dissailing j 100

 

 zdjęcie7

Logo grant

Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych w okresie od 28.09.2020r. do 16.11.2020r.realizowało grant w ramach projektu grantowego „ Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Grant przeznaczony był na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekujących i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania zgodnie z umową z PFRON.

Realizatorem grantu było Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie. Wartość grantu wynosiła 4032.00 zł (cztery tysiące trzydzieści dwa złote). Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki), środków dezynfekujących i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania (dozowniki do płynu dezynfekującego).

Udzielone wsparcie przyczyniło się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników i pracowników Warsztatów Żeglarskich i Motorowodnych dla Osób Niepełnosprawnych zaangażowanych przez PSŻN w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi w związku z zagrożeniem COVID-19.